BSO Overstegen

Bent u op zoek naar een buitenschoolse opvang?

OBS Overstegen - SpelenderwijsIn de gemeente Doetinchem in de wijk Overstegen bieden wij buitenschoolse opvang aan in de vorm van naschoolse opvang. BSO SpelenderWijs Overstegen is openbaar: ieder kind is welkom en ieder kind doet er toe.

Waarom BSO SpelenderWijs Overstegen?

  • Wij verzorgen en begeleiden de kinderen met aandacht.
  • Wij bieden opvang in huiselijke sfeer
  • We geven de kinderen de ruimte om te ontdekken, ervaren en bewegen.
  • Je vindt bij ons een fijne plek, waar je kind zich welkom en veilig voelt. Onze groepen zijn relatief klein en de ruimte groot en rustig, zodat de kinderen ruimte hebben om lekker te spelen, maar ook om tot rust te komen.
  • We bieden de kinderen een fijne, veilige en stimulerende omgeving.

Lekker buiten spelen

Kinderen worden dagelijks gestimuleerd om buiten te spelen. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor krijgen ze een beter inschattingsvermogen en meer zelfvertrouwen. Daarvoor hebben we alle ruimte: aansluitend aan school grote speelplaatsen met speelelementen en een park in de buurt.

Aanbod activiteiten

We hebben een groot aanbod aan activiteiten, in samenspraak met de kinderen. In huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen, die worden georganiseerd op basis van eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling; (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen met een activiteit.

Professionele medewerkers

Professionele pedagogisch medewerkers begeleiden voor en na schooltijd kinderen die op dat moment niet thuis kunnen zijn. Samen met de kinderen stellen zij het programma op. Goed, veilig en vooral: ontzettend leuk!

Openingstijden

BSO SpelenderWijs Overstegen is geopend op maandag-, dinsdag- en dondermiddag tot 18.15 uur, tijdens de schoolweken. BSO SpelenderWijs Overstegen sluit zich aan bij de schooltijden die basisschool Overstegen hanteert.

Aanbod naschoolse opvang

BSO SpelenderWijs Overstegen biedt naschoolse opvang voor 40 weken, zonder vakanties en studiedagen.

Vaste opvang

BSO SpelenderWijs Overstegen verzorgt vaste opvang en is geopend tijdens schoolweken op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Als u opvang wilt voor uw kind op (een van) voornoemde middagen, dan valt dat onder structurele ‘vaste opvang’. Afname vindt plaats in blokken van  3 uur per middag.

Incidentele opvang

Op BSO SpelenderWijs Overstegen kunnen kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang, ook als zij niet standaard de naschoolse opvang bezoeken. Dat kan handig zijn wanneer u af en toe (extra) opvang nodig heeft. U kunt informeren naar de mogelijkheden voor incidentele opvang bij de directeur van de betreffende locatie. Het is namelijk afhankelijk van de beschikbare plaats, de aanwezigheid van voldoende pedagogisch medewerkers en de samenstelling van de groep.

Kosten naschoolse opvang (NSO)

NSO vast Uur prijs
Middag 14.15 – 18.15 uur € 6,98
NSO incidenteel Uur prijs
Middag 14.15- 18.15 uur € 7,25

Het tarief voor incidentele opvang is iets hoger dan voor de reguliere vaste opvang. Incidentele opvang vraagt meer planwerk en administratieve handelingen. Ook de pedagogisch medewerkers kunnen minder efficiënt ingepland worden.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders/verzorgers in de kosten van de kinderopvang. Ouders/verzorgers kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders/verzorgers krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

Direct inschrijven

Direct inschrijven voor BSO SpelenderWijs Overstegen kan via onze website, via het inschrijvingsformulier.

Vragen

Heeft u vragen, ook over onze mogelijkheden bij incidentele opvang, dan kunt u contact opnemen met Herman Nieuwenhuis. Mocht Herman Nieuwenhuis niet aanwezig zijn, dan kunt u zich richten tot Anoeska Jansen.

Contactgegevens:

BSO SpelenderWijs Overstegen
Houtsmastraat 11D
7002 KA Doetinchem

T: 0314-391 099
E: [email protected]
I: www.overstegen.nl