Kanjerschool

kanjerschool_13
Kanjer staat voor ‘iemand die uitblinkt’.

We hebben het hier nu niet over rekenwonders, taalknobbels, boekenwurmen, nieuwe Rembandts en aanstormend Graafschaptalent, maar uitblinken op het terrein van luisteren, nee zeggen, afspraken maken, wensen uiten, complimentjes maken, reageren op kritiek en oog hebben voor elkaar.
Door uit te blinken krijg je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het sleutelbegrip voor de succesvolle ontwikkeling van kinderen. Kinderen die in zichzelf geloven, hebben hogere verwachtingen over toekomstige successen, gaan langer door met hun taak en tonen in het algemeen betere resultaten. Door meer zelfvertrouwen zal een kind meer ontspannen zijn en een beter humeur hebben.

Wij, het team van OBS Overstegen, hebben gekozen voor Kanjertraining. Door te werken met de Kanjertraining willen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en daarbij hun zelfvertrouwen bevorderen. Kanjertraining verbetert leerresultaten, concentratie, zorgt voor gedragsveranderingen en afname van pestgedrag.

De Kanjertraining is voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. We werken met een verhaallijn, prenten- en voorleesboeken, werkboeken en opdrachten, die afgestemd zijn op het niveau van de verschillende leeftijdsgroepen.
In de verhalen en opdrachten onderscheiden we vier soorten gedrag. Deze worden gekoppeld aan gekleurde petten. De zwarte pet staat voor het bazige kind; de rode pet voor de na-aper; de gele pet duidt het zielige kind aan en de witte pet staat voor het kind dat alles graag goed doet. Ieder kind heeft wel iets van deze vier soorten gedrag. De witte pet is het meest wenselijke gedrag.

Naast de petten, die staan voor een soort gedrag, hebben we op schoolniveau ook gedragsafspraken gemaakt met de kinderen.

Deze zijn:
We vertrouwen elkaar.

  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

Wij begeleiden de kinderen in het herkennen van het gedrag, het veranderen daarvan (wanneer nodig) en het zich houden aan de gemaakte afspraken.