Pesten

  1. Overal wordt gepest, ook bij ons.
  2. Wij zijn tegen pesten.
  3. Pesten gebeurt vrijwel altijd en vaak bewust buiten het zichtveld van leerkrachten.
  4. Wij proberen goed toezicht te houden, maar zijn ook afhankelijk van informatie van ouders en kinderen.
  5. Pesters verdienen straf, maar moeten ook hulp hebben.
  6. Gepeste kinderen moeten ook hulp hebben.
  7. Zonder de hulp van betrokken ouders lukt bestrijding niet.

Er is op school beleid tegen het pesten. Daarvoor zijn een aantal regels met de kinderen afgesproken, waaraan iedereen zich moet houden. Door de Kanjertraining die we allemaal gevolgd hebben, proberen we zoveel mogelijk op de ‘Kanjermanier ‘te communiceren met elkaar. Deze regels bevinden zich in de groepen. Voor meer informatie klikt u op ‘Kanjerschool’ in het menu.

Een van de leerkrachten heeft de coördinatie over het pestbeleid. Zij zorgt ervoor dat pesten regelmatig op onze teamvergaderingen besproken wordt, ondersteunt leerkrachten in de aanpak tegen pesten en coördineert het optreden tegen pesten als dit kinderen uit meerdere klassen betreft.

Ouders kunnen ook met haar spreken om raad of hulp te vragen.

Lees hier het pestprotocol van o.b.s. Overstegen.